Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 april, 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.trixi.com/nl/ over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen wij aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. Wij garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die wij van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Trixi Madrid SL
Calle de los Jardines, 12
ES-28013 Madrid
Spanje
Website: https://www.trixi.com/nl/
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: (+34) 915 231 547

Bijlage

WooCommerce

Deze voorbeeldtaal bevat de basisinformatie over welke persoonsgegevens uw winkel kan verzamelen, opslaan en delen, en wie toegang heeft tot die gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, zal de specifieke informatie die door uw winkel wordt gedeeld, variëren. Wij raden u aan een advocaat te raadplegen wanneer u beslist welke informatie u in uw privacybeleid bekendmaakt.

Wij verzamelen informatie over u tijdens het afrekenproces op onze winkel.

Wat wij verzamelen en opslaan

Terwijl u onze site bezoekt, volgen wij:
 • Producten die u hebt bekeken: we gebruiken dit om u bijvoorbeeld producten te tonen die u onlangs hebt bekeken.
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken dit voor doeleinden als het schatten van belastingen en verzending.
 • Verzendadres: we vragen je dit in te voeren zodat we bijvoorbeeld de verzending kunnen inschatten voordat je een bestelling plaatst, en je de bestelling kunnen toesturen!
Wij gebruiken ook cookies om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden terwijl u op onze site surft.

Opmerking: misschien wilt u uw cookiebeleid verder uitwerken, en vanaf hier een link naar dat onderdeel opnemen.

Wanneer u bij ons koopt, vragen wij u om informatie te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Wij gebruiken deze informatie voor doeleinden, zoals:
 • U informatie sturen over uw account en bestelling
 • Uw verzoeken beantwoorden, met inbegrip van terugbetalingen en klachten
 • Betalingen verwerken en fraude voorkomen
 • Maak uw account aan voor onze winkel
 • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • Ons winkelaanbod verbeteren
 • u marketingberichten te sturen, als u ervoor kiest deze te ontvangen
Als u een account aanmaakt, slaan we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op, die worden gebruikt om de kassa te vullen voor toekomstige bestellingen. Over het algemeen slaan wij informatie over u op zolang wij de informatie nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen en gebruiken, en wij zijn niet wettelijk verplicht deze informatie te blijven bewaren. Wij bewaren bijvoorbeeld bestelinformatie gedurende XXX jaar voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat uw naam, e-mailadres en factuur- en verzendadres. Wij slaan ook opmerkingen of beoordelingen op, als u ervoor kiest deze achter te laten.

Wie in ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Bijvoorbeeld, zowel Administrators als Shop Managers hebben toegang:
 • Bestelinformatie zoals wat is gekocht, wanneer het is gekocht en waar het naartoe moet worden gestuurd, en
 • Klantgegevens zoals uw naam, e-mailadres en factuur- en verzendgegevens.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen uit te voeren, terugbetalingen te verwerken en u te ondersteunen.

Wat we met anderen delen

In dit gedeelte moet u vermelden met wie u gegevens deelt en met welk doel. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, analytics, marketing, betalingsgateways, verzendingsproviders en embeds van derden.

Wij delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen en winkeldiensten aan u te leveren; bijvoorbeeld --.

Betalingen

In deze subrubriek moet u vermelden welke externe betalingsverwerkers u gebruikt om betalingen in uw winkel te verwerken, aangezien deze met klantgegevens kunnen omgaan. We hebben PayPal opgenomen als voorbeeld, maar je moet dit verwijderen als je PayPal niet gebruikt.

Wij accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan PayPal, waaronder informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals het aankoopbedrag en factuurgegevens. Zie de PayPal-privacybeleid voor meer details.