Det här avtrycket uppdaterades senast den 23 maj, 2023.

Ägaren till denna webbplats är:

Trixi Madrid SL Trixi Madrid, Sociedad Limitada
Calle de los Jardines, 12
ES-28013 Madrid
Spanien
E-post: moc.ixirt@ofni
Telefonnummer: (+34) 915 231 547
MOMS-ID: ESB66272147

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Trixi Madrid SL Trixi Madrid, Sociedad Limitada:

Eva Mª Rossel

1. Allmänst

1.1 I enlighet med förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen):

Vi vill informera dig om möjligheten för konsumenter att lämna in klagomål till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online som finns på följande webbadress: ec.europa.eu/odr

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.