Det här avtrycket uppdaterades senast den 30 oktober, 2023.

Ägaren till denna webbplats är:

Trixi Madrid SL Trixi Madrid, Sociedad Limitada
Calle de los Jardines, 12
ES-28013 Madrid
Spanien
E-post: info@trixi.com
Telefonnummer: (+34) 915 231 547
MOMS-ID: ESB66272147

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Trixi Madrid SL Trixi Madrid, Sociedad Limitada:

Eva Mª Rossel

1. Allmänst

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.