Bike Tours Madrid - Vi är tillbaka... ...och gör våra cykelturer med respekt för de riktlinjer och rekommendationer för våra guider som utvecklats av det spanska kvalitetsinstitutet för turism (ICTE): "Åtgärder för att minska spridningen av SARS-CoV-2" Nya regler för användning av masker i Spanien trädde i kraft den 26 juni. Spanien fortsätter att kräva användning av ansiktsmask i alla offentliga utrymmen inomhus, men masker krävs inte längre utomhus så länge som ett socialt avstånd på 1,5 meter kan upprätthållas. Vår reseledare kommer att informera kunderna om tillämpliga förebyggande och hygieniska åtgärder och även om begränsningar, begränsningar eller ändringar av tjänsten för att förhindra smitta. Det säkra avståndet mellan