Ali ste podvrženi rutinskim inšpekcijskim pregledom izvršilnih organov ali vladnih agencij?
c Razkriti vse C Zbij vse

Nobeno podjetje za mestne kolesarske izlete in najem koles v Španiji ni predmet rednih vladnih inšpekcijskih pregledov. Zaradi tega imamo naša skupina za notranjo revizijo in glavnega varnostnega uradnika (CSO) za zagotavljanje najvišje kakovosti in varnosti naših dejavnosti.

Zunanje podjetje (Securitas Direct / Verisure) vsako leto opravi rutinski pregled, da zagotovi skladnost s predpisi o požarni in življenjski varnosti ter "Varnost in zaščita na delovnem mestu".

Kategorija: Zdravje in varnost