Domena www.trixi.com. je last podjetja Trixi Madrid S.L. (v nadaljevanju "Trixi.com", "Trixi Madrid", "Mi" in "Nas"), s sedežem v Calle Jardines, 12, 28013 Madrid, Španija in davčno številko B- 66272147.

Če se odločite za uporabo tega spletnega mesta, se strinjate, da boste upoštevali vse pogoje uporabe spletnega mesta (v nadaljevanju "pogoji"), ki so navedeni na tej strani. Če se s temi pogoji ne strinjate, ne uporabljajte našega spletnega mesta.

1. Dostop do spletnega mesta
Spletna stran Trixi.com in vse druge elektronske oblike objave ali komunikacije družbe Trixi.com (v nadaljevanju "spletna stran") so dostopne kjer koli na svetu vsem, ki imajo dostop do interneta. Vendar za dostop veljajo pogoji uporabe spletnega mesta, ki so podrobno opisani v naslednjih pogojih, ter vsi zakoni v zvezi z blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami ter vsi drugi veljavni zakoni in pogoji. Če uporabljate to spletno mesto, to pomeni, da brez omejitev ali izjem sprejemate vse pogoje, kot so podrobno opisani na tem spletnem mestu. Družba Trixi.com si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku po lastni presoji spremeni te Pogoje. Z uporabo spletnega mesta po uvedbi takšnih sprememb se strinjate, da sprejemate vse spremembe Pogojev.

2. Odgovornost
Gradivo, prikazano na spletnem mestu, je na voljo brez kakršnih koli jamstev ali garancij, med drugim brez komercialnih jamstev in garancij, povezanih s točnostjo ali primernostjo za določen cilj. Nobena določba teh pogojev ne izključuje ali omejuje odgovornosti za smrt ali telesno poškodbo zaradi malomarnosti ali goljufivega zavajanja. V skladu s temi pogoji družba Trixi.com ne bo pogodbeno, odškodninsko (vključno z, brez omejitev, malomarnostjo), na podlagi predpogodbenih ali drugih izjav (razen goljufivih ali malomarnih zavajanj) ali kako drugače iz teh Pogojev ali v zvezi z njimi odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki jo utrpite v zvezi s spletnim mestom ali v zvezi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali rezultati uporabe spletnega mesta, vseh spletnih mest, povezanih z njim, in vseh materialov, objavljenih na njem, ali zaradi katerega koli ukrepa, sprejetega kot odgovor ali kot posledica razpoložljivih informacij v zvezi s storitvami, zagotovljenih prek spletnega mesta. Prav tako ne odgovarjamo za ekonomsko izgubo (vključno z izgubo prihodkov, podatkov, dobička, pogodb, poslov ali pričakovanih prihrankov), izgubo dobrega imena ali ugleda, posebno ali posredno izgubo ali kakršno koli drugo izgubo ali škodo katere koli vrste, ne glede na to, ali je nastala na podlagi civilnega delikta (vključno z malomarnostjo), kršitve pogodbe ali kako drugače, tudi če ste jo predvidljivo utrpeli ali vam je nastala zaradi teh pogojev ali v zvezi z njimi.

3. Spletne strani tretjih oseb
Trixi.com ne nadzoruje ali nadzira spletnih strani tretjih oseb, do katerih lahko dostopate prek povezav na naši spletni strani. Trixi.com ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino teh spletnih strani. Povezave do teh spletnih mest so vam na voljo le v vednost. Pojav teh povezav ne pomeni, da Trixi.com na kakršen koli način podpira vsebino teh spletnih strani ali prevzema odgovornost zanje ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe teh spletnih strani. Če se odločite obiskati spletna mesta tretjih oseb, ki so povezana s tem spletnim mestom, to storite na lastno odgovornost.

4. Pravice intelektualne lastnine
Trixi.com je lastnik ali imetnik licence za vse pravice intelektualne lastnine na naši spletni strani, vključno z vsemi blagovnimi znamkami, in v gradivu, objavljenem na njej. Ta dela so zaščitena z zakoni o avtorskih pravicah in sporazumi po vsem svetu. Vse te pravice so pridržane. Nobenega dela gradiva na spletnem mestu ne smete uporabljati v komercialne namene, ne da bi za to pridobili dovoljenje od nas ali naših dajalcev licence. Če natisnete, kopirate ali prenesete kateri koli del spletnega mesta v nasprotju s temi pogoji, vaša pravica do uporabe spletnega mesta nemudoma preneha in po Naši izbiri morate vrniti ali uničiti vse kopije gradiv, ki ste jih naredili.

5. Dovoljenje za uporabo
Odprete in uporabite, reproducirate in delite lahko kateri koli dokument, ki je na voljo na spletnem mestu, pod pogojem, da: (i) na noben način ne boste spreminjali papirnih ali digitalnih kopij gradiva, ki ste ga natisnili ali prenesli; (ii) nobenih ilustracij, fotografij, video ali zvočnih sekvenc ali kakršnih koli grafik ne smete uporabljati ločeno od spremnega besedila; (iii) na gradivo se ne boste sklicevali zunaj njegovega konteksta; (iv) vedno boste priznali naš status (in status vseh opredeljenih avtorjev) kot avtorjev gradiva na spletnem mestu, tako da ohranite in prikažete avtorske pravice družbe Trixi.com na tem gradivu. Poleg tega se strinjate s pravico družbe Trixi.com, da kadar koli prekliče dovoljenje za uporabo gradiva, ki je na voljo na spletnem mestu, nakar se boste vzdržali kakršne koli uporabe vsebine spletnega mesta. To dovoljenje ne vključuje soglasja za kopiranje grafičnega gradiva, slike ali postavitve spletnega mesta. Odgovorni ste za vsa tveganja v zvezi z natančnostjo in ustrezno uporabo informacij, ki so na voljo na spletnem mestu.

6. Spremembe spletnega mesta
Trixi.com si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran, informacije, ki so na voljo na spletni strani, programsko opremo, dokumente, publikacije, cene in tehnične pogoje, ponujene storitve ter vse druge informacije in gradivo na spletni strani. Če se pojavi potreba, lahko začasno ustavimo dostop do spletnega mesta ali ga za nedoločen čas zapremo. Katero koli gradivo na spletnem mestu je lahko v danem trenutku zastarelo in ga nismo dolžni posodabljati.

7. Zloraba spletnega mesta
Spletnega mesta ne boste zlorabljali za nezakonite ali prepovedane namene v skladu s temi pogoji. Ne smete vnašati virusov, trojanskih konjev, računalniških črvov, logičnih bomb ali drugih zlonamernih ali tehnološko škodljivih kod. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do spletnega mesta, strežnika, na katerem je shranjeno spletno mesto, ali katerega koli strežnika, računalnika, omrežja ali podatkovne zbirke, povezane s spletnim mestom. Ne smete napadati našega spletnega mesta, na primer z napadom na zavrnitev storitve ali porazdeljenim napadom na zavrnitev storitve, vendar ne omejeno nanj. S kršitvijo te določbe lahko storite kaznivo dejanje. Vsako tako kršitev bomo prijavili ustreznim organom pregona, s katerimi bomo sodelovali in jim razkrili vašo identiteto. V primeru takšne kršitve vaša pravica do uporabe spletnega mesta takoj preneha. Trixi.com ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, povzročeno z napadom zavrnitve storitve (distribuiranim ali ne), virusi ali drugim tehnološko škodljivim materialom, ki lahko okuži računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drug lastniški material zaradi uporabe spletnega mesta ali prenosa katerega koli gradiva, objavljenega na njem ali na katerem koli spletnem mestu, povezanem z njim.

8. Cena najema kolesa in ogleda
Cena najema koles/izleta je določena po cenah, ki so v času rezervacije navedene na spletni strani Madrid Trixi (www.trixi.com), ali po cenah, ki so naknadno navedene v ponudbi ali na potrditvi rezervacije. Cene veljajo 30 dni po datumu, navedenem v ponudbi ali potrditvi rezervacije.

9. Rezervacije na spletni strani
Vaša spletna rezervacija se bo štela za potrjeno, ko boste od Trixi Madrid o Paypal prejeli potrditev rezervacije po e-pošti.

10. Plačilo
a. Ceno najema kolesa in izleta ter vse druge zneske, ki se nanašajo na najemno pogodbo, je treba plačati, preden vam je(so) kolo(a) izročeno(a). Če se odločite, da boste kolo(-a) najeli za daljše obdobje, kot ste ga plačali, nas o tem obvestite do konca obdobja najema. Veljajo enake cene, kot so navedene na spletni strani, plačilo pa se poravna ob vrnitvi izposojenega(-ih) kolesa(-a).
b. Če iz kakršnega koli razloga ne morete uporabiti kolesa(-a), ki ste ga(-a) najeli, ali izleta, ki ste ga rezervirali, Trixi Madrid ne odgovarja za morebitne stroške ali škodo, ki bi zaradi tega nastala.
c. V primeru 3b ste še naprej dolžni plačati celotno ceno najema ali izleta in vse druge zneske, navedene na računu, razen če lahko dokažete, da je bila nezmožnost uporabe kolesa ali izleta posledica napake, ki je bila prisotna že na začetku obdobja najema ali izleta.

11. Depozit
Preden prejmete kolo(a), morate plačati kavcijo v višini 150 € /kolo (300 €, če najamete električno kolo) v gotovini ali s kreditno kartico. Kavcija vam bo vrnjena, ko boste kolo(a) vrnili v dobrem stanju.

12. Obdobje
a. Obdobje najema ali potovanja je obdobje, ki je navedeno v potrditvi rezervacije.
b. Podaljšanje obdobja najema je mogoče le po naši odobritvi in v skladu s stopnjami najema, kot je navedeno zgoraj (1).
c. Po začetku obdobja najema ali potovanja vračilo ni mogoče. Če nam kolo(-a) vrnete pred koncem navedenega obdobja, se pogodba o najemu ali potovanju samodejno prekine, ne da bi se spremenilo plačilo, opravljeno na začetku obdobja najema ali potovanja.
d. Ob koncu obdobja najema ali potovanja je treba kolo vrniti v trgovino Trixi Madrid (C/Jardines 12), kjer je bilo kolo izdano.
e. Če kolesa ne boste vrnili do časa vrnitve, navedenega v potrditvi rezervacije, vam bomo še naprej zaračunavali najemnino, dokler nam kolesa ne boste vrnili. V primeru pozne vrnitve bodo še naprej veljale tarife, kot je navedeno zgoraj (1). Prav tako si pridržujemo pravico, da zahtevamo plačilo morebitnih stroškov in/ali škode, ki nam je nastala zaradi prepozne vrnitve kolesa(-a) za najem.
f. Ne glede na prejšnji odstavek si pridržujemo pravico, da v primeru zamude pri vračilu koles, ki jih imamo v najemu, razdremo najemno pogodbo brez posredovanja sodišča in takoj zahtevamo vrnitev kolesa(-ev), ne glede na to, kje se nahaja(-jo) in od kogar koli ga(jih) ima(-jo). Trixi Madrid si to pravico pridržuje tudi v primeru, da ne izpolnjujete katerega koli od drugih pogojev, navedenih v tej najemni pogodbi.

13 Pravilnik o odpovedi
V primeru odpovedi rezervacije izleta ali najema prejmete povračilo 80% pristojbine za najem ali izlet, če do odpovedi pride teden dni pred začetkom obdobja najema ali izleta. Če se odpoved zgodi teden dni do 48 ur pred začetkom obdobja najema ali ogleda, prejmete povračilo v višini 50% pristojbine za najem ali ogled. V primeru dežja ali drugih vremenskih razmer bo Trixi Madrid ponudil nadomestno obdobje najema ali ogleda ali dejavnost.

14. Pravilna uporaba
a. Kolo(-a) se lahko uporablja(-jo) samo za predvideni namen. Stranka, navedena v pogodbi, je odgovorna za pravilno uporabo vseh koles, navedenih v pogodbi, in vseh oseb, ki uporabljajo kolo.
b. Kolesa nam morate vrniti v čistem stanju, v kakršnem ste jih prejeli.
c. Za kolo(-a) morate skrbeti tako, kot da bi bilo(-a) vaše(-a) lastno(-a). Poskrbeti morate za vse varnostne ukrepe proti poškodbam, izgubi ali kraji.
e. Upoštevati je treba lokalne kolesarske predpise, zlasti pravila o parkiranju koles.

15. Poškodbe, izgube in kraje
Prevzemate polno odgovornost za morebitno poškodbo ali izgubo kolesa(-ev) ali njegovih delov, ključev, verig in ključavnic ter za morebitno škodo, povezano z uporabo izposojenega(-ih) kolesa(-ev). Prav tako se strinjate, da boste družbi Trixi Madrid povrnili stroške popravila ali zamenjave kolesa(-a) v višini, ki jo določimo v skladu s standardnimi tržnimi cenami. V vsakem primeru ste edini odgovorni za morebitno škodo, ki jo lahko povzročite sebi, kolesu in tretjim osebam. Trixi Madrid ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali drugo škodo, povzročeno z uporabo najetih koles(a).

16. Višja sila
Če Trixi Madrid ne more izpolniti svojih obveznosti do vas zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati, bodo obveznosti odložene za čas trajanja višje sile. V tem kontekstu višja sila pomeni vsako od volje družbe Trixi Madrid neodvisno okoliščino, ki delno ali v celoti onemogoča izpolnitev njenih obveznosti do vas ali ki razumno onemogoča izpolnitev teh obveznosti, ne glede na to, ali je bilo takšno okoliščino mogoče predvideti. Višja sila v vsakem primeru vključuje: izredne razmere (vključno z ekstremnimi vremenskimi razmerami, požarom in udarom strele), omejitve in/ali spremenjena pravila in predpise vlad ali vladnih agencij, (delovno) stavko, vojno, nemire, izpad električne energije, nepredvideno odpoved računalniške strojne opreme in drugih naprav.

17. Veljavno pravo / Pristojno pravo
Te pogoje in vse spore, ki izhajajo iz spletnega mesta, pogodb in storitev ali so z njimi povezani, ureja in razlaga španska zakonodaja. Za spore v zvezi s temi pogoji so izključno pristojna španska sodišča.