Máte poistenie zodpovednosti za škodu?
c Rozbaliť všetko C Zbaliť všetko

Áno, máme poistenie zodpovednosti za škodu. Kontaktujte nás pre ďalšie podrobnosti o poistnom krytí alebo osvedčení o poistení (COI).

Odporúčame vám, aby ste mali aj vlastné cestovné poistenie, ktoré sa vzťahuje na cyklistiku.

Cestovné poistenie sa odporúča na všetky dovolenky.

Odporúčame: Že vaše poistenie sa vzťahuje na cyklistiku

Odporúčame: Že pokrýva liečebné náklady a repatriáciu.

Odporúčané: zrušenie dovolenky

Odporúčané: poškodenie, krádež alebo strata osobných vecí a športového vybavenia, napr. bicyklov