Máte núdzový postup?
c Rozbaliť všetko C Zbaliť všetko

Áno - máme "Plán reakcie na núdzové situácie".

  • Všetci naši sprievodcovia sú pripravení na poskytovanie prvej pomoci.
  • Pre každú skupinu je k dispozícii a nosí sa jedna malá lekárnička.
  • Telefónne čísla na núdzové kontakty sú v lekárničke a v telefóne sprievodcu.
  • Mobilný príjem je k dispozícii pozdĺž 100 % na trase.
  • Sprievodca alebo jednotlivec musí okamžite informovať spoločnosť Trixi.com o akomkoľvek incidente.
  • Sprievodca musí rozhodnúť, či naliehavo potrebuje záchrannú službu. Ak áno, they musí zavolať na číslo 112.
  • Drobné zranenia; najprv zavolajte na Trixi.com. Zistite, či naši zamestnanci dokážu zranenú(-é) osobu(-y) samostatne dopraviť do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. Ak nie, Trixi.com sa pokúsi zavolať pomoc na najbližšiu dostupnú lekársku službu