Máte pre svoj podnik vypracované písomné zásady a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?
c Rozbaliť všetko C Zbaliť všetko

Spoločnosť Trixi.com má zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa týkajú rôznych tém:

 • Riadenie nehôd
 • Program údržby vozového parku
 • Šikanovanie a obťažovanie
 • Ochrana detí
 • Dodávatelia a klienti
 • Drogy a alkohol
 • Riadenie núdzových situácií
 • Prvá pomoc
 • Flexi-Time
 • Riadenie rizík
 • Pracovné prostredie bez dymu