Sú nehody a incidenty zaznamenávané?
c Rozbaliť všetko C Zbaliť všetko

Počas 20 rokov našej činnosti sme mali len veľmi málo drobných nehôd vďaka vysokej kvalite našich zájazdov, personálu a bicyklov.

Ale aj napriek preventívnym opatreniam sa nehody počas prehliadok a prenájmu, žiaľ, môžu stať. Je dôležité, aby sme pri takýchto nehodách zistili, čo sa stalo a prečo. To nám umožní kontrolovať riziko a predchádzať ďalším nehodám.

Ak by sme mali nejaké incidenty, sledovali by sme ich.