Cyklistické výlety Madrid - Sme späť... ...robíme naše cyklistické výlety s rešpektovaním smerníc a odporúčaní pre našich sprievodcov - vypracovaných Španielskym inštitútom kvality cestovného ruchu (ICTE): "Opatrenia na zníženie šírenia SARS-CoV-2" Nové pravidlá používania masiek v Španielsku vstúpili do platnosti 26. júna. Španielsko naďalej vyžaduje používanie tvárových masiek vo všetkých vnútorných verejných priestoroch; masky sa však už nevyžadujú vo vonkajšom prostredí, pokiaľ je možné zachovať 1,5 metra spoločenského odstupu. Náš sprievodca bude klientov informovať o platných preventívnych a hygienických opatreniach, ako aj o obmedzeniach, limitoch alebo úpravách služieb s cieľom zabrániť nákaze. Bezpečná vzdialenosť medzi