Zásady používania súborov cookie (EÚ)

Zákon EÚ o súboroch cookie (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) vyžaduje, aby sme na našej webovej lokalite používali súbory cookie a sledovacie zariadenia len vtedy, ak návštevníci z EÚ dali na to svoj výslovný súhlas.

Podmienky a pravidlá

"Obchodné podmienky" je dokument, ktorým sa riadi zmluvný vzťah medzi Trixi.com ako poskytovateľom služby a jej používateľom. Máme pre vás k dispozícii naše podmienky poskytovania služieb a právne podmienky.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (EÚ)

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov je vysvetlený dôvod spracovania, spôsob, akým zhromažďujeme a spracúvame všetky poskytnuté osobné údaje a zabezpečujeme ich ochranu, ako sa tieto informácie používajú a aké práva môžete uplatniť v súvislosti s vašimi údajmi (právo na prístup, opravu, zablokovanie atď.).

Zrieknutie sa zodpovednosti

Naše vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti na webovej stránke uvádza obmedzenia zodpovednosti za používanie webovej stránky a informácií, ktoré obsahuje.

Odtlačok

Imprint (niekedy nazývaný aj Impressum ) je povinná stránka na všetkých webových stránkach v nemecky hovoriacich krajinách, ako je Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko, ktorá poskytuje informácie o vydavateľovi danej stránky.