Har ni en rutin för nödsituationer?
c Expandera alla C Kolla in alla

Ja - vi har en "plan för nödsituationer".

  • Alla våra guider är förberedda för första hjälpen.
  • En liten förbandslåda per grupp tillhandahålls och medförs.
  • Telefonnummer för nödkontakter finns i förbandslådan och i reseledarens telefon.
  • Det finns mobiltäckning längs 100 % av leden.
  • Reseledaren eller en enskild person måste omedelbart meddela Trixi.com om eventuella incidenter.
  • Reseledaren måste avgöra om de behöver akut räddningstjänst. Om ja, de måste ringa 112.
  • Mindre skador; ring först Trixi.com. Kontrollera om vår personal kan ta den skadade personen/personerna till närmaste vårdcentral på egen hand. Om så inte är fallet försöker Trixi.com ringa efter hjälp till närmaste tillgängliga sjukvårdsinrättning.