Har du en ansvarsförsäkring?
c Expandera alla C Kolla in alla

Ja, vi har en ansvarsförsäkring. Kontakta oss för mer information om täckningen eller försäkringsbeviset.

Vi rekommenderar att du också har en egen reseförsäkring som täcker cykling.

En reseförsäkring rekommenderas för alla dina semestrar.

Rekommenderas: Att din försäkring täcker dig för cykling

Rekommenderas: Att den täcker sjukvårdskostnader och hemtransport.

Rekommenderat: avbokning av semester

Rekommenderas: skada, stöld eller förlust av personliga tillhörigheter och sportutrustning, t.ex. cyklar.