Är du föremål för rutinmässiga inspektioner av tillsynsmyndigheter eller statliga myndigheter?
c Expandera alla C Kolla in alla

Hälsa och säkerhet (1)

Inget företag som hyr ut cyklar i Spanien är föremål för några statliga rutininspektioner. Av denna anledning har vi vårt team för internrevision och Chief Security Officer (CSO) för att garantera högsta möjliga kvalitet och säkerhet i vår verksamhet.

Ett externt företag (Securitas Direct / Verisure) genomför årligen en rutininspektion för att se till att brand- och livssäkerhetsnormerna följs och även "Safety & Security in the Workplace" (säkerhet och trygghet på arbetsplatsen).