Är det säkert att cykla i Madrid?
c Expandera alla C Kolla in alla

Hälsa och säkerhet (1)

Vi kan säga att Madrid är en cykelvänlig stad.
Cykelinfrastrukturen är bra och växer för varje månad, allmänhetens inställning har förändrats sedan 90-talet och det finns nu ett stort stöd för detta hälsosamma, roliga och hållbara transportmedel.

"...Madrid har under de senaste åren utökat sitt nätverk av cykelvägar. År 2016 fanns det 195 km cykelvägar. Stadsfullmäktige har planerat att bygga ytterligare 400 km till år 2024..." (Wikipedia)