Domeniul www.trixi.com. este proprietatea Trixi Madrid S.L. (denumită în continuare "Trixi.com", "Trixi Madrid", "Noi" și "Ne"), cu sediul în Calle Jardines, 12, 28013 Madrid, Spania și cu numărul de identificare fiscală B- 66272147.

Prin alegerea de a utiliza acest site web, sunteți de acord să respectați toți Termenii de utilizare a site-ului web (denumiți în continuare "Termeni") stabiliți pe această pagină. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea site-ului nostru web.

1. Accesarea site-ului web
Site-ul Trixi.com și orice alte forme electronice de publicare sau comunicare de la Trixi.com (denumite în continuare "Site-ul") sunt accesibile oriunde în lume pentru oricine are acces la Internet. Cu toate acestea, accesul este supus termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului web, așa cum sunt detaliate în următorii Termeni, precum și tuturor legilor privind mărcile și drepturile de autor și tuturor celorlalte legi și condiții aplicabile. Dacă utilizați acest site web, înseamnă că acceptați toți Termenii, așa cum sunt detaliați pe acest site web, fără nicio restricție sau excepție. Trixi.com își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment, la discreția sa. Prin utilizarea Website-ului după implementarea acestor modificări, sunteți de acord să acceptați orice modificare a Termenilor.

2. Răspunderea
Materialul afișat pe site-ul web este furnizat fără nicio garanție, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile comerciale și garanțiile legate de acuratețe sau de adecvarea la un anumit scop. Nicio dispoziție din acești Termeni nu exclude sau limitează răspunderea pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijență sau declarații frauduloase. Sub rezerva celor de mai sus, Trixi.com nu va fi răspunzător, prin contract, răspundere civilă delictuală (inclusiv, dar fără a se limita la neglijență), declarații precontractuale sau alte declarații (altele decât declarațiile frauduloase sau neglijente) sau în alt mod din sau în legătură cu acești Termeni, pentru orice pierdere sau daune directe, indirecte sau indirecte suferite de dvs. în legătură cu Site-ul web sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau rezultatele utilizării Site-ului web, a oricăror site-uri web legate de acesta și a oricăror materiale postate pe acesta, sau care rezultă din orice acțiune întreprinsă ca răspuns la sau ca urmare a informațiilor disponibile legate de serviciile furnizate prin intermediul Site-ului web. De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru pierderile economice (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de venituri, date, profituri, contracte, afaceri sau economii anticipate); sau pierderi de bunăvoință sau reputație; sau pierderi speciale sau indirecte; sau orice alte pierderi sau daune de orice fel, indiferent de modul în care acestea apar și dacă sunt cauzate de delict (inclusiv neglijență), încălcarea contractului sau în alt mod, chiar dacă acestea au fost suferite sau suportate în mod previzibil de către dvs. ca urmare a sau în legătură cu acești Termeni.

3. Site-urile web ale unor terțe părți
Trixi.com nu controlează și nu supraveghează site-urile web ale unor terțe părți, la care puteți avea acces prin intermediul link-urilor de pe site-ul nostru. Trixi.com nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web. Legăturile către aceste site-uri web sunt furnizate doar pentru informarea dumneavoastră. Apariția acestor linkuri nu înseamnă că Trixi.com susține în vreun fel conținutul acestor site-uri web sau că își asumă responsabilitatea pentru acesta sau pentru orice pierdere sau pagubă care ar putea apărea în urma utilizării acestora. Dacă decideți să vizitați site-urile web ale unor terțe părți care sunt legate de acest site web, faceți acest lucru în întregime pe propriul dvs. risc.

4. Drepturile de proprietate intelectuală
Trixi.com este proprietarul sau licențiat al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului nostru, inclusiv orice marcă comercială, și asupra materialelor publicate pe acesta. Aceste lucrări sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate. Nu trebuie să folosiți nicio parte a materialelor de pe Site-ul web în scopuri comerciale fără a obține o licență în acest sens de la Noi sau de la licențiatorii Noștri. Dacă imprimați, copiați sau descărcați orice parte a site-ului web cu încălcarea acestor Termeni, dreptul dvs. de a utiliza site-ul web va înceta imediat și trebuie, la alegerea Noastră, să returnați sau să distrugeți orice copie a materialelor pe care le-ați făcut.

5. Permisiunea de a utiliza
Puteți deschide și utiliza, reproduce și partaja orice document disponibil pe site-ul web, cu condiția ca: (i) nu veți modifica în niciun fel copiile pe hârtie sau digitale ale oricărui material pe care l-ați tipărit sau descărcat; (ii) nu trebuie să folosiți ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice alte elemente grafice separat de orice text care le însoțește; (iii) nu veți face referire la materiale în afara contextului lor; (iv) veți recunoaște întotdeauna statutul nostru (și al tuturor contribuitorilor identificați) de autori ai materialelor de pe site-ul web prin menținerea și reprezentarea Copyright by Trixi.com pe materialul respectiv. În plus, sunteți de acord cu dreptul Trixi.com de a retrage în orice moment permisiunea de a utiliza materialele disponibile pe Website, după care vă veți abține de la utilizarea conținutului Website-ului în orice mod. Această permisiune nu include consimțământul de a copia materialul grafic, imaginea sau aspectul Site-ului. Sunteți răspunzător pentru toate riscurile legate de acuratețea și utilizarea adecvată a informațiilor disponibile pe site-ul web.

6. Modificări ale site-ului web
Trixi.com își rezervă dreptul de a modifica site-ul, informațiile disponibile pe site, software-ul, documentele, publicațiile, prețurile și condițiile tehnice, serviciile oferite și orice alte informații și materiale de pe site în orice moment și fără notificare prealabilă. În caz de nevoie, putem suspenda accesul la Website sau îl putem închide pe termen nelimitat. Oricare dintre materialele de pe Site-ul web poate fi depășit în orice moment și nu avem nicio obligație de a actualiza aceste materiale.

7. Utilizarea abuzivă a site-ului web
Nu veți utiliza în mod abuziv site-ul web în scopuri ilegale sau interzise în conformitate cu acești termeni. Nu trebuie să introduceți viruși, troieni, viermi de calculator, bombe logice sau alte coduri malițioase sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul web, la serverul pe care este stocat site-ul web sau la orice server, calculator, rețea sau bază de date conectată la site-ul web. Nu trebuie să atacați site-ul nostru prin intermediul, de exemplu, dar fără a se limita la, un atac de refuz de serviciu sau un atac distribuit de refuz de serviciu. Prin încălcarea acestei prevederi, ați putea comite o infracțiune penală. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii relevante și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul web va înceta imediat. Trixi.com nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un atac de negare a serviciului (distribuit sau nu), viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic care pot infecta echipamente informatice, programe de calculator, date sau alte materiale de proprietate, ca urmare a utilizării site-ului web sau a descărcării oricărui material postat pe acesta sau pe orice site web legat de acesta.

8. Preț de închiriere a bicicletelor și excursie
Prețul de închiriere a bicicletei/turismului este determinat de tarifele menționate pe site-ul web Madrid Trixi (www.trixi.com) în momentul rezervării sau de tarifele detaliate ulterior pe o ofertă sau pe confirmarea rezervării. Prețurile sunt valabile pentru o perioadă de 30 de zile de la data menționată în ofertă sau în confirmarea rezervării.

9. Rezervare
Rezervarea dvs. online va fi considerată confirmată atunci când veți primi o confirmare a rezervării prin e-mail de la Trixi Madrid sau Paypal.

10. Plata
a. Prețul de închiriere a bicicletei și al turului și orice alte sume datorate în legătură cu contractul de închiriere trebuie plătite înainte de predarea bicicletei (bicicletelor). Dacă decideți să închiriați bicicleta (bicicletele) pentru o perioadă mai lungă decât cea pentru care ați plătit, trebuie doar să ne anunțați până la sfârșitul perioadei de închiriere. Se vor aplica aceleași prețuri ca cele menționate pe site, iar plata va fi achitată la returnarea bicicletei (bicicletelor) închiriate.
b. În cazul în care, din orice motiv, nu puteți utiliza bicicleta (bicicletele) închiriată (închiriate) sau turul pe care l-ați rezervat, Trixi Madrid nu va fi responsabil pentru cheltuielile sau daunele rezultate.
c. În cazul de la punctul 3b, rămâneți obligat să plătiți prețul integral al închirierii sau al excursiei și orice alte sume menționate în factură, cu excepția cazului în care puteți dovedi că imposibilitatea de a utiliza bicicleta sau de a participa la excursie a fost consecința unui defect care era deja prezent la începutul perioadei de închiriere sau de excursie.

11. Depozit
Înainte de a primi bicicleta (bicicletele) de închiriat, trebuie să lăsați un depozit de 150 € /bicicletă (300 € dacă închiriați o bicicletă electrică), care se plătește în numerar sau cu cardul de credit. Depozitul vă va fi returnat la returnarea bicicletei (bicicletelor) în stare bună.

12. Perioada
a. Perioada de închiriere sau perioada de turism sunt perioadele menționate în confirmarea rezervării.
b. Prelungirea perioadei de închiriere este posibilă numai după aprobarea noastră și în conformitate cu tarifele de închiriere menționate mai sus (1).
c. După începerea perioadei de închiriere sau a perioadei de vizitare nu este posibilă nicio rambursare. În cazul în care ne returnați bicicleta (bicicletele) înainte de sfârșitul perioadei menționate, contractul de închiriere sau de excursie va fi reziliat automat, fără a modifica plata efectuată la începutul perioadei de închiriere sau de excursie.
d. La sfârșitul perioadei de închiriere sau de călătorie, bicicleta (bicicletele) trebuie returnată (returnate) la magazinul Trixi Madrid (C/Jardines 12) de unde a (au) fost eliberată(e).
e. În cazul în care bicicleta (bicicletele) nu este (sunt) returnată(e) până la ora de returnare menționată în confirmarea rezervării, vom continua să vă taxăm chiria până când bicicleta (bicicletele) ne este (sunt) returnată(e). În cazul returnării cu întârziere, se vor aplica în continuare tarifele menționate mai sus (1). De asemenea, ne rezervăm dreptul de a solicita plata oricăror costuri și/sau daune suferite de noi din cauza returnării cu întârziere a bicicletei (bicicletelor) de închiriat.
f. Fără a aduce atingere paragrafului precedent, în cazul returnării cu întârziere a bicicletelor noastre de închiriat, ne rezervăm dreptul de a rezilia contractul de închiriere fără intervenție judiciară și de a ne revendica imediat bicicleta (bicicletele) oriunde s-ar afla și de la oricine o (le) deține. Trixi Madrid deține acest drept și în cazul în care nu respectați oricare dintre celelalte condiții menționate în acest contract de închiriere.

13 Politica de anulare
În cazul anulării unei rezervări de excursie sau de închiriere, veți primi o rambursare de 80% din taxa de închiriere sau de excursie dacă anularea are loc cu o săptămână înainte de începerea perioadei de închiriere sau de excursie. În cazul în care anularea are loc cu o săptămână până la 48 de ore înainte de începerea perioadei de închiriere sau de turism, veți primi o rambursare de 50% din taxa de închiriere sau de turism. În caz de ploaie sau din alte motive legate de vreme, Trixi Madrid va oferi o perioadă alternativă de închiriere sau de tur sau o activitate.

14. Utilizarea corectă
a. Bicicleta (bicicletele) poate (pot) fi utilizată (utilizate) numai în scopul pentru care a (au) fost proiectată (proiectate). Clientul menționat în contract este responsabil pentru utilizarea corespunzătoare a tuturor bicicletelor menționate în contract și a tuturor persoanelor care utilizează bicicleta.
b. Bicicleta (bicicletele) trebuie să ne fie returnată (returnate) în aceeași stare de curățenie în care ați primit-o (le-ați primit).
c. Trebuie să aveți grijă de bicicletă (biciclete) ca și cum ar fi ale dumneavoastră. Trebuie să luați toate măsurile de precauție împotriva deteriorării, pierderii sau furtului.
e. Trebuie respectate reglementările locale privind bicicletele, în special regulile privind parcarea bicicletelor.

15. Daune, pierderi și furturi
Vă asumați întreaga responsabilitate pentru orice deteriorare sau pierdere a bicicletei (bicicletelor) sau a unor părți ale acesteia (acestora), precum și a cheilor, lanțurilor și încuietorilor de bicicletă, precum și pentru orice posibile daune legate de utilizarea bicicletei (bicicletelor) închiriate. De asemenea, sunteți de acord să despăgubiți Trixi Madrid pentru costurile de reparare sau înlocuire a bicicletei (bicicletelor), în cuantumul stabilit de noi în conformitate cu prețurile standard de pe piață. În orice caz, sunteți singurul responsabil pentru eventualele daune aduse dumneavoastră, bicicletei și terților. Trixi Madrid nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice vătămare corporală sau alte daune cauzate de utilizarea bicicletei (bicicletelor) închiriate.

16. Forța majoră
În cazul în care Trixi Madrid nu își poate îndeplini obligațiile față de dumneavoastră ca urmare a unor circumstanțe independente de voința sa, obligațiile vor fi suspendate pe durata cazului de forță majoră. În acest context, forța majoră va însemna orice circumstanță independentă de voința Trixi Madrid, care împiedică parțial sau total îndeplinirea obligațiilor sale față de dumneavoastră sau care face imposibilă, în mod rezonabil, cerința de a îndeplini aceste obligații, indiferent dacă o astfel de circumstanță ar fi putut fi anticipată. Forța majoră include în orice caz: situații de urgență (inclusiv condiții meteorologice extreme, incendii și lovituri de trăsnet), restricții și/sau reguli și reglementări modificate de către guverne sau agenții guvernamentale, greve (de muncă), război, revolte, pene de curent, defecțiuni neanticipate ale hardware-ului și ale altor facilități.

17. Legea aplicabilă / Legea aplicabilă
Acești Termeni și toate litigiile care decurg din sau sunt legate de site-ul web, contractele și serviciile vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile Spaniei. Litigiile care apar în legătură cu acești Termeni vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor spaniole.