Czy masz opracowaną procedurę awaryjną?
c Rozszerzyć wszystko C Upadek Wszystkie

Tak - posiadamy "Plan reagowania kryzysowego".

  • Wszyscy nasi przewodnicy są przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.
  • Na każdą grupę przypada jedna mała apteczka pierwszej pomocy, którą należy mieć przy sobie.
  • Numery telefonów do osób kontaktowych w nagłych wypadkach znajdują się w apteczce pierwszej pomocy oraz w telefonie przewodnika.
  • Wzdłuż ulicy jest zasięg telefonii komórkowej. 100 % szlaku.
  • Przewodnik wycieczki lub osoba prywatna musi natychmiast powiadomić Trixi.com o każdym incydencie
  • Przewodnik wycieczki musi zdecydować, czy pilnie potrzebują służb ratowniczych. Jeśli tak, oni musi zadzwonić pod numer 112.
  • Drobne urazy; najpierw zadzwoń do Trixi.com. Upewnij się, czy nasz personel może samodzielnie dostarczyć poszkodowanego(ych) do najbliższego punktu medycznego. Jeśli nie, Trixi.com spróbuje wezwać pomoc do najbliższej dostępnej służby medycznej.