Worden ongevallen en incidenten geregistreerd?

Tijdens onze 20 jaar van activiteit hebben we maar weinig kleine incidenten gehad dankzij de hoge kwaliteit van onze tochten, personeel en fietsen.

Maar ondanks dat er preventieve maatregelen zijn genomen, kunnen er helaas ongelukken gebeuren tijdens de rondleidingen en de verhuur. Het is belangrijk dat wanneer dergelijke incidenten zich voordoen, we erachter komen wat er is gebeurd en waarom. Dit stelt ons in staat om het risico te beheersen en verdere ongelukken te voorkomen.

Als we incidenten hadden, zouden we die opsporen.