Domēns www.trixi.com. ir Trixi Madrid S.L. (turpmāk tekstā - "Trixi.com", "Trixi Madrid", "Mēs" un "Mums"), ar galveno mītni Calle Jardines, 12, 28013 Madride, Spānija un uzņēmuma nodokļu maksātāja numuru B- 66272147, īpašums.

Izvēloties izmantot šo vietni, jūs piekrītat ievērot visus vietnē izklāstītos vietnes lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā - "noteikumi"). Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu, atturieties no mūsu vietnes lietošanas.

1. Piekļuve tīmekļa vietnei
Trixi.com tīmekļa vietne un jebkuras citas Trixi.com elektroniskās publikācijas vai saziņas formas (turpmāk tekstā - "tīmekļa vietne") ir pieejamas jebkurā pasaules vietā ikvienam, kam ir piekļuve internetam. Tomēr piekļuve ir pakļauta tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, kas sīkāk izklāstīti turpmākajos Noteikumos, kā arī visiem likumiem par zīmoliem un autortiesībām un visiem citiem piemērojamiem likumiem un nosacījumiem. Ja jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, tas nozīmē, ka jūs bez jebkādiem ierobežojumiem vai izņēmumiem piekrītat visiem šajā tīmekļa vietnē sīki izklāstītajiem noteikumiem. Trixi.com patur tiesības mainīt šos Noteikumus jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Lietojot Tīmekļa vietni pēc šādu izmaiņu ieviešanas, jūs piekrītat pieņemt jebkādas Noteikumu izmaiņas.

2. Atbildība
Tīmekļa vietnē parādītais materiāls tiek sniegts bez jebkādām garantijām vai garantijām, tostarp, bet ne tikai, bez komerciālām garantijām un garantijām attiecībā uz precizitāti vai piemērotību konkrētam mērķim. Nekas šajos Noteikumos neizslēdz vai neierobežo atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies nolaidības vai krāpnieciskas maldināšanas dēļ. Saskaņā ar šiem noteikumiem Trixi.com neuzņemsies līgumisku, deliktu (tostarp, bet ne tikai, nolaidības), pirmslīguma vai citu apliecinājumu (izņemot krāpniecisku vai nolaidīgu maldināšanu) vai citādu atbildību, kas izriet no šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas jums radušies saistībā ar Tīmekļa vietni vai saistībā ar Tīmekļa vietnes, ar to saistīto tīmekļa vietņu un tajā publicēto materiālu izmantošanu, nespēju izmantot vai izmantošanas rezultātiem, vai kas izriet no jebkādas darbības, kas veikta, atbildot vai kā sekas pieejamai informācijai, kura attiecas uz Tīmekļa vietnē sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat mēs neesam atbildīgi par ekonomiskiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, par ieņēmumu, datu, peļņas, līgumu, uzņēmējdarbības vai paredzamo ietaupījumu zaudējumiem), par nemateriālās vērtības vai reputācijas zaudējumiem, par īpašiem vai netiešiem zaudējumiem, par jebkādiem citiem jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, neatkarīgi no tā, vai tie radušies delikta (tostarp nolaidības), līguma pārkāpuma vai citu iemeslu dēļ, pat ja jūs to paredzami cietuši vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem.

3. Trešo personu tīmekļa vietnes
Trixi.com nekontrolē un neuzrauga trešo personu tīmekļa vietnes, kurām jūs varat piekļūt, izmantojot saites mūsu tīmekļa vietnē. Trixi.com neuzņemas nekādu atbildību par šo tīmekļa vietņu saturu. Saites uz šīm tīmekļa vietnēm ir sniegtas tikai jūsu informācijai. Šo saišu parādīšanās nenozīmē, ka Trixi.com jebkādā veidā atbalsta šo tīmekļa vietņu saturu vai uzņemas atbildību par to, vai par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šīs tīmekļa vietnes. Ja jūs nolemjat apmeklēt trešo personu tīmekļa vietnes, kas ir saistītas ar šo tīmekļa vietni, jūs to darāt tikai uz savu risku.

4. Intelektuālā īpašuma tiesības
Trixi.com ir visu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai licences īpašnieks uz mūsu Tīmekļa vietni, tostarp jebkurām preču zīmēm, un tajā publicētajiem materiāliem. Šos darbus aizsargā autortiesību likumi un līgumi visā pasaulē. Visas šīs tiesības ir aizsargātas. Jūs nedrīkstat izmantot jebkuru daļu no Mājaslapā publicētajiem materiāliem komerciālos nolūkos, ja neesat saņēmis attiecīgu licenci no Mums vai Mūsu licences devējiem. Ja Jūs izdrukājat, kopējat vai lejupielādējat jebkuru Tīmekļa vietnes daļu, pārkāpjot šos Noteikumus, Jūsu tiesības izmantot Tīmekļa vietni nekavējoties tiks pārtrauktas, un Jums pēc Mūsu izvēles ir jāatgriež vai jāiznīcina visas materiālu kopijas, kuras Jūs esat izgatavojis.

5. Atļauja izmantot
Jūs varat atvērt un izmantot, pavairot un kopīgot jebkuru Tīmekļa vietnē pieejamo dokumentu, ja: (i) Jūs nekādā veidā nemainīsiet izdrukāto vai lejupielādēto materiālu papīra vai digitālās kopijas; (ii) Jūs nedrīkstat izmantot nekādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio sekvences vai jebkādu grafiku atsevišķi no pavadošā teksta; (iii) Jūs neatsauksieties uz materiāliem ārpus to konteksta; (iv) Jūs vienmēr atzīsiet Mūsu (un jebkuru identificēto autoru) kā Tīmekļa vietnes materiālu autoru statusu, saglabājot un attēlojot Trixi.com autortiesības uz šī materiāla. Turklāt Jūs piekrītat Trixi.com tiesībām jebkurā brīdī atsaukt atļauju izmantot Tīmekļa vietnē pieejamos materiālus, pēc kā Jūs atturēsieties no Tīmekļa vietnes satura izmantošanas jebkādā veidā. Šī atļauja neietver piekrišanu kopēt grafisko materiālu, attēlu vai tīmekļa vietnes izkārtojumu. Jūs esat atbildīgs par visiem riskiem, kas saistīti ar tīmekļa vietnē pieejamās informācijas precizitāti un atbilstošu izmantošanu.

6. Izmaiņas tīmekļa vietnē
Trixi.com patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Tīmekļa vietni, Tīmekļa vietnē pieejamo informāciju, programmatūru, dokumentus, publikācijas, cenas un tehniskos nosacījumus, piedāvātos pakalpojumus un jebkuru citu informāciju un materiālus Tīmekļa vietnē. Nepieciešamības gadījumā mēs varam apturēt piekļuvi Tīmekļa vietnei vai slēgt to uz nenoteiktu laiku. Jebkurš tīmekļa vietnes materiāls jebkurā brīdī var būt novecojis, un mums nav pienākuma atjaunināt šādu materiālu.

7. Tīmekļa vietnes ļaunprātīga izmantošana
Jūs ļaunprātīgi neizmantosiet Tīmekļa vietni jebkādiem nelikumīgiem vai saskaņā ar šiem noteikumiem aizliegtiem mērķiem. Jūs nedrīkstat ieviest vīrusus, Trojas zirgus, datortārpus, loģiskās bumbas vai citus ļaunprātīgus vai tehnoloģiski kaitīgus kodus. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi tīmekļa vietnei, serverim, kurā tiek glabāta tīmekļa vietne, vai jebkuram serverim, datoram, tīklam vai datubāzei, kas savienota ar tīmekļa vietni. Jūs nedrīkstat uzbrukt mūsu vietnei, piemēram, bet ne tikai, izmantojot pakalpojuma atteikuma uzbrukumu vai izplatītu pakalpojuma atteikuma uzbrukumu. Pārkāpjot šo noteikumu, jūs varat izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Mēs ziņosim par jebkuru šādu pārkāpumu attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm, un mēs sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības izmantot Tīmekļa vietni tiks nekavējoties pārtrauktas. Trixi.com nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījis pakalpojuma atteikuma uzbrukums (izplatīts vai nē), vīrusi vai citi tehnoloģiski kaitīgi materiāli, kas var inficēt datortehniku, datorprogrammas, datus vai citus īpašumtiesībām aizsargātus materiālus saistībā ar tīmekļa vietnes izmantošanu vai jebkādu tajā vai jebkurā ar to saistītā tīmekļa vietnē publicētu materiālu lejupielādi.

8. Velosipēdu nomas un ekskursijas cena
Velosipēdu nomas/tūres cena ir noteikta saskaņā ar Madrid Trixi tīmekļa vietnē (www.trixi.com) rezervācijas brīdī norādītajām cenām vai arī saskaņā ar cenām, kas vēlāk norādītas piedāvājumā vai rezervācijas apstiprinājumā. Cenas ir spēkā 30 dienas pēc datuma, kas norādīts piedāvājumā vai rezervācijas apstiprinājumā.

9. Rezervēšana
Jūsu tiešsaistes rezervējums tiks uzskatīts par apstiprinātu, kad no Trixi Madrid o Paypal e-pastā saņemsiet rezervējuma apstiprinājumu.

10. Maksājums
a. Velosipēda nomas un ekskursijas cena, kā arī visas citas ar nomas līgumu saistītās summas ir jāsamaksā pirms velosipēda(-u) nodošanas jums. Ja nolemjat iznomāt velosipēdu(-us) uz ilgāku laiku, nekā esat samaksājis, vienkārši informējiet mūs par to līdz nomas termiņa beigām. Tiks piemērotas tās pašas cenas, kas norādītas tīmekļa vietnē, un maksājums tiks veikts, atdodot iznomāto(-os) velosipēdu(-us).
b. Ja kāda iemesla dēļ jūs nevarat izmantot iznomāto(-os) velosipēdu(-us) vai rezervēto ekskursiju, Trixi Madrid neuzņemas atbildību par jebkādiem no tā izrietošiem izdevumiem vai zaudējumiem.
c. 3.b punktā minētajā gadījumā jums joprojām ir pienākums samaksāt pilnu nomas vai ekskursijas cenu un visas citas rēķinā minētās summas, ja vien jūs nevarat pierādīt, ka velosipēdu nevarat izmantot vai doties ekskursijā tāda defekta dēļ, kas bija jau nomas vai ekskursijas perioda sākumā.

11. Depozīts
Pirms īres velosipēda(-u) saņemšanas jums ir jāiemaksā drošības nauda 150 € par velosipēdu (300 €, ja īrējat elektrovelosipēdu) skaidrā naudā vai ar kredītkarti. Depozīts jums tiks atgriezts pēc tam, kad velosipēds(-i) būs atgriezts(-i) labā kārtībā.

12. Periods
a. Nomas vai ceļojuma periods ir periods, kas norādīts rezervācijas apstiprinājumā.
b. Nomas perioda pagarināšana ir iespējama tikai pēc mūsu apstiprinājuma un saskaņā ar nomas likmēm, kā minēts iepriekš (1).
c. Pēc nomas vai ceļojuma perioda sākuma atmaksa nav iespējama. Ja jūs atgriežat mums velosipēdu(-us) pirms minētā perioda beigām, nomas vai ceļojuma līgums tiek automātiski izbeigts, nemainot nomas vai ceļojuma perioda sākumā veikto maksājumu.
d. Beidzoties nomas vai ceļojuma periodam, velosipēds(-i) ir jāatdod atpakaļ Trixi Madrid veikalā (C/Jardines 12), kur tas tika izsniegts(-i).
e. Ja velosipēds(-i) netiks atgriezts(-i) līdz rezervācijas apstiprinājumā norādītajam atgriešanas laikam, mēs turpināsim iekasēt no jums nomas maksu, līdz velosipēds(-i) mums tiks atgriezts(-i). Ja velosipēds tiek atgriezts ar nokavēšanos, tiek piemēroti iepriekš minētie tarifi (1). Mēs arī paturam tiesības pieprasīt samaksu par jebkādām izmaksām un/vai zaudējumiem, kas mums radušies sakarā ar velosipēda(-u) novēlotu atgriešanu.
f. Neatkarīgi no iepriekšējā punkta, ja mūsu iznomātie velosipēdi tiek atgriezti ar nokavēšanos, mēs paturam tiesības bez tiesas iejaukšanās lauzt nomas līgumu un nekavējoties pieprasīt atpakaļ mūsu velosipēdu(-us), lai kur tas(-i) atrastos un no tā(-o) īpašnieka. Trixi Madrid ir šādas tiesības arī gadījumā, ja jūs neievērojat kādu no pārējiem šajā nomas līgumā minētajiem nosacījumiem.

13 Atcelšanas politika
Ceļojuma vai nomas rezervācijas atcelšanas gadījumā jums tiks atmaksāta 80% no nomas vai ceļojuma maksas, ja rezervācijas atcelšana notiek līdz vienai nedēļai pirms nomas vai ceļojuma perioda sākuma. Ja atcelšana notiek nedēļu līdz 48 stundas pirms nomas vai ekskursijas perioda sākuma, jums atmaksā 50% no nomas vai ekskursijas maksas. Lietus vai citu ar laikapstākļiem saistītu iemeslu gadījumā Trixi Madrid piedāvās alternatīvu nomas vai ekskursijas periodu vai aktivitāti.

14. Pareiza lietošana
a. Velosipēdu(-us) drīkst izmantot tikai tam paredzētajam mērķim. Līgumā norādītais klients ir atbildīgs par visu līgumā norādīto velosipēdu un visu personu, kas izmanto velosipēdu, pareizu izmantošanu.
b. Velosipēds(-i) mums jāatdod atpakaļ tādā pašā tīrā stāvoklī, kādā jūs to(tos) saņēmāt.
c. Par velosipēdu(-iem) jārūpējas tā, it kā tas(-i) būtu jūsu īpašums. Jums jāveic visi piesardzības pasākumi pret bojājumiem, nozaudēšanu vai zādzību.
e. Jāievēro vietējie velosipēdu izmantošanas noteikumi, jo īpaši noteikumi par velosipēdu novietošanu.

15. Bojājumi, zaudējumi un zādzības
Jūs uzņematies pilnu atbildību par velosipēda(-u) vai tā(-u) daļu, kā arī velosipēdu atslēgu, ķēžu un slēdzeņu bojājumiem vai nozaudēšanu, kā arī par jebkādiem iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar iznomātā(-o) velosipēda(-u) izmantošanu. Jūs arī piekrītat atlīdzināt Trixi Madrid velosipēda(-u) remonta vai nomaiņas izmaksas tādā apmērā, kādu mēs noteiksim saskaņā ar standarta tirgus cenām. Jebkurā gadījumā jūs esat vienīgais atbildīgais par iespējamiem zaudējumiem sev, velosipēdam un trešajām personām. Trixi Madrid neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem miesas bojājumiem vai citiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot iznomāto(-os) velosipēdu(-us).

16. Force majeur
Ja Trixi Madrid nevar izpildīt savas saistības pret jums no tās neatkarīgu apstākļu dēļ, saistības tiks apturētas uz nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. Šajā kontekstā nepārvarama vara nozīmē jebkurus no Trixi Madrid gribas neatkarīgus apstākļus, kas daļēji vai pilnībā neļauj izpildīt savas saistības pret Jums vai kas pamatoti padara prasību izpildīt šādas saistības neiespējamu, neatkarīgi no tā, vai šādu apstākli varēja paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi jebkurā gadījumā ietver: ārkārtas situācijas (tostarp ārkārtējus laika apstākļus, ugunsgrēku un zibens spērienu), valdības vai valsts iestāžu noteiktos ierobežojumus un/vai grozītos noteikumus, (darba) streiku, karu, nemierus, elektroenerģijas padeves pārtraukumu, neparedzētu datortehnikas un citu iekārtu darbības traucējumus.

17. Piemērojamie tiesību akti / Piemērojamie tiesību akti
Šos Noteikumus un visus strīdus, kas izriet no vai ir saistīti ar Tīmekļa vietni, līgumiem un pakalpojumiem, reglamentē un interpretē saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem. Strīdi, kas rodas saistībā ar šiem Noteikumiem, ir Spānijas tiesu ekskluzīvā jurisdikcijā.