A tartomány www.trixi.com. a Trixi Madrid S.L. (a továbbiakban "Trixi.com", "Trixi Madrid", "Mi" és "Mi") tulajdonát képezi, székhelye: Calle Jardines, 12, 28013 Madrid, Spanyolország, társasági adószáma: B- 66272147.

A weboldal használatának választásával Ön elfogadja a weboldal használatára vonatkozó összes, ezen az oldalon meghatározott feltételt (a továbbiakban: "Feltételek"). Ha nem ért egyet ezekkel a Feltételekkel, kérjük, tartózkodjon weboldalunk használatától.

1. A weboldal elérése
A Trixi.com weboldal és a Trixi.com bármely más elektronikus közzétételi vagy kommunikációs formája (a továbbiakban: "Weboldal") bárhol a világon bárki számára elérhető, aki hozzáfér az internethez. A hozzáférés azonban a weboldal használatára vonatkozó, a következő Feltételekben részletezett feltételek, valamint a márkákra és a szerzői jogra vonatkozó valamennyi törvény és minden egyéb alkalmazandó törvény és feltétel hatálya alá tartozik. Ha Ön használja ezt a weboldalt, ez azt jelenti, hogy minden korlátozás vagy kivétel nélkül elfogadja a weboldalon részletezett összes Feltételt. A Trixi.com fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor saját belátása szerint módosítsa. A Weboldal ilyen módosítások bevezetését követő használatával Ön elfogadja a Feltételek bármely módosítását.

2. Felelősség
A Weboldalon megjelenített anyagokat mindenféle garancia vagy szavatosság nélkül nyújtjuk, beleértve, de nem kizárólagosan a kereskedelmi garanciákat és a pontossággal vagy egy adott célra való alkalmassággal kapcsolatos garanciákat. A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza a gondatlanságból vagy csalárd félrevezetésből eredő halálért vagy személyi sérülésért való felelősséget. A fentiekre figyelemmel a Trixi.com nem vállal felelősséget szerződéses, deliktuális (beleértve, de nem kizárólagosan, a gondatlanságot), szerződéskötés előtti vagy egyéb nyilatkozatok (kivéve a csalárd vagy gondatlan félrevezetést) alapján vagy más módon a jelen Feltételekből vagy azokkal kapcsolatban bármilyen közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, amely a Weboldallal kapcsolatban, vagy a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó bármely weboldal és az ott közzétett anyagok használatával, használhatatlanságával vagy használatának eredményeivel kapcsolatban, vagy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezésre álló információk alapján vagy azok következményeként tett bármely intézkedésből ered. Nem vállalunk felelősséget a gazdasági veszteségekért (beleértve, de nem kizárólagosan a bevételek, adatok, nyereség, szerződések, üzleti vagy várható megtakarítások elvesztését); vagy a jó hírnév vagy a jó hírnév elvesztéséért; vagy különleges vagy közvetett veszteségekért; vagy bármilyen más veszteségért vagy kárért, függetlenül attól, hogy az bármilyen módon keletkezik, és akár jogellenes cselekmény (beleértve a gondatlanságot), szerződésszegés vagy más okból származik, még akkor sem, ha az Ön által a jelen Feltételekből vagy azokkal összefüggésben előre láthatóan elszenvedett vagy felmerült.

3. Harmadik fél webhelyei
A Trixi.com nem ellenőrzi vagy felügyeli a harmadik felek weboldalait, amelyekhez a Weboldalunkon található linkeken keresztül juthat el. A Trixi.com nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért. Az ezekre a weboldalakra mutató linkek csak az Ön tájékoztatására szolgálnak. Ezeknek a linkeknek a megjelenése nem jelenti azt, hogy a Trixi.com bármilyen módon támogatja az ilyen weboldalak tartalmát, vagy felelősséget vállal azokért, illetve az azok használatából eredő esetleges veszteségekért vagy károkért. Ha úgy dönt, hogy meglátogatja a jelen Weboldalhoz kapcsolódó harmadik fél weboldalakat, azt kizárólag saját felelősségére teszi.

4. Szellemi tulajdonjogok
A Trixi.com a tulajdonosa vagy licencjogosultja a weboldalunkhoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjognak, beleértve a védjegyeket és a weboldalon közzétett anyagokat. Ezeket a műveket világszerte szerzői jogi törvények és szerződések védik. Minden ilyen jog fenntartva. A Weboldalon található anyagok bármely részét nem használhatja fel kereskedelmi célokra anélkül, hogy erre engedélyt ne szerezne tőlünk vagy licencadóinktól. Ha Ön a jelen Feltételek megsértésével kinyomtatja, lemásolja vagy letölti a Weboldal bármely részét, a Weboldal használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik, és Ön köteles - a mi választásunk szerint - az Ön által készített anyagok bármely másolatát visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni.

5. Engedély a használatra
Ön megnyithatja és felhasználhatja, reprodukálhatja és megoszthatja a Weboldalon elérhető bármely dokumentumot, feltéve, hogy: (i) semmilyen módon nem módosíthatja az Ön által kinyomtatott vagy letöltött anyagok papíralapú vagy digitális másolatait; (ii) nem használhat illusztrációkat, fényképeket, video- vagy hangsorozatokat, illetve grafikákat a kísérőszövegtől elkülönítve; (iii) nem hivatkozhat az anyagra a szövegkörnyezetén kívül; (iv) mindig elismeri a mi (és az azonosított közreműködők) státuszunkat mint a Weboldalon található anyagok szerzőit, fenntartva és feltüntetve az adott anyagon a Trixi.com szerzői jogát. Továbbá Ön elfogadja a Trixi.com azon jogát, hogy bármikor visszavonja a Weboldalon elérhető anyagok használatára vonatkozó engedélyt, amely után Ön tartózkodik a Weboldal tartalmának bármilyen módon történő felhasználásától. Ez az engedély nem foglalja magában a grafikai anyagok, a Weboldal képének vagy elrendezésének másolására vonatkozó hozzájárulást. A Weboldalon elérhető információk pontosságával és megfelelő felhasználásával kapcsolatos minden kockázatot Ön visel.

6. A weboldal módosításai
A Trixi.com fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a Weboldalt, a Weboldalon elérhető információkat, szoftvereket, dokumentumokat, kiadványokat, árakat és műszaki feltételeket, a kínált szolgáltatásokat és a Weboldalon található bármely más információt és anyagot. Ha szükséges, felfüggeszthetjük a Weboldalhoz való hozzáférést, vagy azt határozatlan időre bezárhatjuk. A Weboldalon található bármely anyag bármikor elavulhat, és nem vagyunk kötelesek frissíteni az ilyen anyagokat.

7. A weboldal visszaélésszerű használata
Ön nem élhet vissza a Weboldallal a jelen feltételek szerint jogellenes vagy tiltott célokra. Nem hozhat be vírusokat, trójaiakat, számítógépes férgeket, logikai bombákat vagy más rosszindulatú vagy technológiailag káros kódokat. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Weboldalhoz, a Weboldal tárolására szolgáló szerverhez, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó szerverhez, számítógéphez, hálózathoz vagy adatbázishoz. Nem támadhatja meg a Webhelyünket például, de nem kizárólagosan, szolgáltatásmegtagadási támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással. E rendelkezés megszegésével Ön bűncselekményt követhet el. Minden ilyen jogsértést jelenteni fogunk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és együttműködünk ezekkel a hatóságokkal az Ön személyazonosságának felfedésével. Ilyen jogsértés esetén a Weboldal használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik. A Trixi.com nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet a Weboldal használata, illetve a Weboldalon vagy a Weboldalhoz kapcsolódó bármely weboldalon közzétett anyagok letöltése miatt a (terjesztett vagy nem terjesztett) szolgáltatásmegtagadási támadás, vírusok vagy más, technológiailag káros anyagok okozhatnak, amelyek megfertőzhetik a számítógépes berendezéseket, számítógépes programokat, adatokat vagy más tulajdonjoggal rendelkező anyagokat.

8. Kerékpárkölcsönzés és túra ára
A kerékpárbérlés/túra ára a Madrid Trixi weboldalán (www.trixi.com) a foglalás időpontjában feltüntetett árak, illetve a későbbiekben az árajánlatban vagy a foglalási visszaigazolásban szereplő árak alapján kerül meghatározásra. Az árak az árajánlatban vagy a foglalási visszaigazoláson szereplő dátumtól számított 30 napig érvényesek.

9. Foglalás
Az online foglalás akkor tekinthető megerősítettnek, ha a Trixi Madrid o Paypal e-mailben visszaigazolja a foglalást.

10. Fizetés
a. A kerékpárbérlés és a túra árát, valamint a bérleti szerződéssel kapcsolatos egyéb esedékes összegeket a kerékpár(ak) átadása előtt kell kifizetni. Ha úgy dönt, hogy a kerékpár(oka)t hosszabb időre szeretné bérelni, mint amennyit fizetett, csak jelezze felénk a bérleti időszak végéig. A weboldalon feltüntetett árak érvényesek, és a fizetés a bérelt kerékpár(ak) visszaszolgáltatásakor kerül kiegyenlítésre.
b. Ha bármilyen okból kifolyólag nem tudja használni a bérelt kerékpár(oka)t vagy a lefoglalt túrát, a Trixi Madrid nem vállal felelősséget az ebből eredő költségekért vagy károkért.
c. A 3b esetben Ön továbbra is köteles a teljes bérleti díjat vagy a túra árát és a számlán szereplő egyéb összegeket megfizetni, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a kerékpár használatának vagy a túrán való részvételnek a meghiúsulása olyan hiba következménye, amely már a bérleti vagy túraidőszak kezdetén is fennállt.

11. Letét
A kölcsönzött kerékpár(ok) átvétele előtt 150 € / kerékpár (300 €, ha elektromos kerékpárt bérel) kauciót kell letenni, amelyet készpénzben vagy hitelkártyával kell fizetni. A kauciót a kerékpár(ak) rendben történő visszaadása után kapja vissza.

12. Időszak
a. A bérleti vagy utazási időszak a foglalási visszaigazoláson feltüntetett időszakok.
b. A bérleti időszak meghosszabbítása csak a mi jóváhagyásunk után és a fenti (1) pontban említett bérleti díjaknak megfelelően lehetséges.
c. A bérleti időszak vagy a túraidőszak kezdete után nincs lehetőség visszatérítésre. Ha a kerékpár(oka)t az említett időszak vége előtt visszaadja nekünk, a bérleti vagy túraszerződés automatikusan megszűnik, a bérleti vagy túraszerződés kezdetén történt fizetés módosítása nélkül.
d. A bérleti vagy túraidőszak végén a kerékpár(oka)t vissza kell vinni a Trixi Madrid üzletébe (C/Jardines 12), ahonnan a kerékpár(oka)t kiadták.
e. Ha a kerékpár(ok) nem kerül(nek) vissza a foglalási visszaigazoláson feltüntetett visszaadási időpontig, a bérleti díjat addig számítjuk fel, amíg a kerékpár(ok) vissza nem kerül(nek) hozzánk. Késedelmes visszaszolgáltatás esetén továbbra is a fenti (1) pontban említett díjakat kell alkalmazni. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a bérelt kerékpár(ak) késedelmes visszaszolgáltatása miatt felmerülő költségek és/vagy károk megtérítését követeljük.
f. Az előző bekezdéstől eltérően, a bérelt kerékpár késedelmes visszaszolgáltatása esetén fenntartjuk a jogot, hogy a bérleti szerződést bírósági beavatkozás nélkül felbontjuk, és azonnal visszaköveteljük a kerékpár(oka)t, bárhol is legyen, és bárkitől, akinek a birtokában van. A Trixi Madrid abban az esetben is fenntartja ezt a jogot, ha Ön nem tartja be a bérleti szerződésben foglalt egyéb feltételeket.

13 Lemondási feltételek
A túra- vagy bérleti foglalás lemondása esetén a bérleti vagy túradíj 80% összegét kapja vissza, ha a lemondás a bérleti vagy túraidőszak kezdete előtt legfeljebb egy héttel történik. Ha a lemondásra a bérleti vagy túraidőszak kezdete előtt egy héttel és 48 órával kerül sor, a bérleti vagy túradíj 50% összegét kapja vissza. Eső vagy egyéb időjárási okok esetén a Trixi Madrid alternatív bérlési vagy túraidőszakot, illetve tevékenységet ajánl fel.

14. Megfelelő használat
a. A kerékpár(ok) csak rendeltetésszerűen használható(k). A szerződésben szereplő ügyfél felelős a szerződésben szereplő kerékpárok és a kerékpárt használó valamennyi személy megfelelő használatáért.
b. A kerékpár(oka)t ugyanabban a tiszta állapotban kell visszaszolgáltatni nekünk, ahogyan átvette.
c. A kerékpár(ak)ra úgy kell vigyáznia, mintha a sajátja lenne. Minden óvintézkedést meg kell tennie a sérülés, elvesztés vagy lopás ellen.
e. A helyi kerékpáros szabályokat be kell tartani, nagyon fontosak a kerékpárok parkolására vonatkozó szabályok is.

15. Kár, veszteség és lopás
Ön teljes felelősséget vállal a kerékpár(ok) vagy azok részeinek, valamint a kerékpárkulcsoknak, láncoknak és záraknak a sérüléséért vagy elvesztéséért, valamint a bérelt kerékpár(ok) használatával kapcsolatos esetleges károkért. Ön vállalja továbbá, hogy megtéríti a Trixi Madridnak a kerékpár(ak) javítási vagy csere költségeit az általunk a szokásos piaci árak szerint meghatározott összegben. Minden esetben Ön egyedül felelős a saját magát, a kerékpárt és harmadik személyeket ért esetleges károkért. A Trixi Madrid nem vállal felelősséget a bérelt kerékpár(ok) használata által okozott személyi sérülésekért vagy egyéb károkért.

16. Vis maior
Ha a Trixi Madrid az Ön felé fennálló kötelezettségeit nem tudja teljesíteni a rajta kívül álló körülmények miatt; a kötelezettségek a vis maior időtartamára felfüggesztésre kerülnek. Ebben az összefüggésben vis maior alatt minden olyan, a Trixi Madrid akaratától független körülmény értendő, amely részben vagy egészben megakadályozza az Ön felé fennálló kötelezettségeinek teljesítését, vagy amely ésszerűen lehetetlenné teszi az ilyen kötelezettségek teljesítését, függetlenül attól, hogy az ilyen körülményt előre lehetett-e látni. A vis maior minden esetben magában foglalja a következőket: vészhelyzetek (beleértve a szélsőséges időjárási körülményeket, tűz és villámcsapás), kormányok vagy kormányzati szervek által bevezetett korlátozások és/vagy módosított szabályok és előírások, (munka)sztrájk, háború, lázadás, áramkimaradás, számítógépes hardver és egyéb eszközök váratlan meghibásodása.

17. Alkalmazandó jog / irányadó jog
A jelen Feltételekre, valamint a Weboldalból, szerződésekből és szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos minden jogvitára Spanyolország törvényei vonatkoznak, és azokat Spanyolország törvényei szerint kell értelmezni. A jelen Feltételekkel kapcsolatban felmerülő jogviták a spanyol bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.