Έχετε ασφάλιση δημόσιας ευθύνης;
c Αναπτύξτε όλα C Collapse All

Ναι, έχουμε ασφάλεια αστικής ευθύνης. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη ή το Πιστοποιητικό Ασφάλισης (COI).

Σας προτείνουμε να έχετε επίσης τη δική σας ταξιδιωτική ασφάλιση που καλύπτει την ποδηλασία.

Συνιστάται ταξιδιωτική ασφάλιση για όλες τις διακοπές σας.

Συνιστάται: να σας καλύπτει η ασφάλειά σας για ποδηλασία

Συνιστάται: Να καλύπτει τα ιατρικά έξοδα και τον επαναπατρισμό.

Συνιστάται: ακύρωση διακοπών

Συνιστάται: ζημία, κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων και αθλητικού εξοπλισμού, π.χ. ποδήλατα.

Κατηγορία: Υγεία & Ασφάλεια