Υπόκεισθε σε συνήθεις επιθεωρήσεις από την Υπηρεσία Επιβολής ή από κυβερνητικές υπηρεσίες;
c Αναπτύξτε όλα C Collapse All

Υγεία & Ασφάλεια (1)

Καμία εταιρεία περιήγησης και ενοικίασης ποδηλάτων στην Ισπανία δεν υπόκειται σε κυβερνητικούς ελέγχους ρουτίνας. Για το λόγο αυτό έχουμε η ομάδα εσωτερικού ελέγχου μας και τον επικεφαλής ασφαλείας (CSO) για να εγγυηθεί τη μέγιστη ποιότητα και ασφάλεια της δραστηριότητάς μας.

Μια εξωτερική εταιρεία (Securitas Direct / Verisure) πραγματοποιεί ετησίως μια επιθεώρηση ρουτίνας για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κώδικες πυρασφάλειας και ασφάλειας ζωής, καθώς και την "Ασφάλεια και προστασία στον χώρο εργασίας".

Κατηγορία: Υγεία & Ασφάλεια