Διαθέτετε έγγραφο γραπτής πολιτικής και διαδικασιών υγείας και ασφάλειας για την επιχείρησή σας;
c Αναπτύξτε όλα C Collapse All

Η Trixi.com διαθέτει πολιτικές υγείας και ασφάλειας που καλύπτουν μια σειρά θεμάτων:

 • Διαχείριση ατυχημάτων
 • Πρόγραμμα συντήρησης στόλου
 • Εκφοβισμός και παρενόχληση
 • Προστασία των παιδιών
 • Ανάδοχοι και πελάτες
 • Ναρκωτικά και αλκοόλ
 • Διαχείριση έκτακτης ανάγκης
 • Πρώτες βοήθειες
 • Flexi-Time
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Εργασιακό περιβάλλον χωρίς καπνό
Κατηγορία: Υγεία & Ασφάλεια