Máte písemné zásady a postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?
c Rozbalit vše C Sbalit vše

Společnost Trixi.com má zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají celé řady témat:

 • Řízení nehod
 • Program údržby vozového parku
 • Šikana a obtěžování
 • Ochrana dětí
 • Dodavatelé a klienti
 • Drogy a alkohol
 • Řízení mimořádných událostí
 • První pomoc
 • Flexi-Time
 • Řízení rizik
 • Pracovní prostředí bez kouře