Имате ли писмен документ за политиката и процедурите за здраве и безопасност във вашата фирма?
c Разширяване на всички C Свиване на всички

Trixi.com има политики за здраве и безопасност, които обхващат редица теми:

 • Управление на произшествия
 • Програма за поддръжка на автопарка
 • Тормоз и тормоз
 • Закрила на детето
 • Изпълнители и клиенти
 • Наркотици и алкохол
 • Управление на извънредни ситуации
 • Първа помощ
 • Гъвкаво работно време
 • Управление на опасностите
 • Работна среда без тютюнев дим