Регистрират ли се злополуки и инциденти?

По време на 20-годишната ни дейност сме имали много малко дребни инциденти благодарение на високото качество на нашите екскурзии, персонал и велосипеди.

Но въпреки наличието на превантивни мерки, за съжаление могат да се случат инциденти по време на обиколки и отдаване под наем. Важно е, когато се случат такива инциденти, да разберем какво се е случило и защо. Това ни позволява да контролираме риска и да предотвратим по-нататъшни инциденти.

Ако има инциденти, ще ги проследим.